Osbyklubben genomför mötena endast digitalt tills vidare med start kl 19. Finns intresse att delta, maila osby@rotary.se. Program se nedan.
För att alla klubbmedlemmar ska ha samma chans att nu i coronatider deltaga på klubbmötena har vi gjort det möjligt, för de som inte kan närvara fysiskt, att parallellt med det fysiska mötet även genomföra websändning. Alla kan se varandra, se presentationerna från föredragen samt ha en dialog med varandra. Det krävs disciplin när vi har webmöten men så här långt har det fungerat bra. Synpunkter hittills har varit positiva.