Torsdagen den 16 September fick Osby Rotaryklubb besök av Distriktguvernör Bengt Jansson och Assisterande Guvernör Lisbeth Norrby.
Bengt berättade om sitt uppdrag och om hur han ser på Rotarys, Distriktets, och Klubbarnas mål för det innevarande Rotaryåret. På bilden nedan syns Klubbens President Christine Ivarsson flankerad av våra båda besökare