19
mar
2021
Karlshamn

Sweden

Föredragshållare Margareta Skantze - känd författare och teater- och kulturperson i länet-tar oss med bakom snåla beslutsfattares kulisser.