05
feb
2021
Karlshamn

Sweden

Föredragshållare: Svensk Minks VD Jörgen Martinsson