04
apr.
2024
Karlskrona-af Chapman
Fox and Anchor
Ronnebygatan 38
Karlskrona, Blekinge 37137
Sweden

Rotarianer i Karlskrona och Ronneby samlas till sevanlig After Work på Fox and Anchor första torsdagen i månaden. Vi träffas som vanligt från 17:30 Denna gång blir det en särskild prägel på mötet då vi skall hedra minnet av Presidenten i Karlskrona af Chapman RK Liliann Bjerström Lidéns  hastiga bortgång förra veckan. VI samlas för att minnas och hedra henne, stötta varandra och bevara Liliann i ljust minne.