testartikel
 
Veckobrev Karlskrona af Chapman
 
Jag har skapat en testartikel för ert veckobrev och hemsida så ni ska se hur det kan se ut.
Vill ni justera något, så återkoppla till mig.
 
Återkom till mig, så har vi en utbildning för de hos er som ska ansvara för nyhetsbrevet
Magnus Jönsson
magnus@emak.se
 
Veckobrev nr:
Plats:
Datum:
20210224
TEST
2021-02-24
President:
Britt-Marie Ammer Fors
Närvarande:
 medlemmar
 gäster
10
5
ClubRunner Mobile