19
apr.
2024
Karlskrona-af Chapman
Restaurang Villa Oscar
Minervavägen 11
Gräsvik
Karlskrona, Blekinge 37141
Sweden

Mats Persson, Chef för Marinmuseum, kommer och berättar under temat,  "Museum i en orolig tid.",  hur Marinmuseum arbetar med det säkerhetspolitiska läget både i mötet med publiken och bakom kulisserna. Välkomna till ett spännande föredrag som binder samman dåtid, nutid och framtid ur ett nationellt och regionalt/lokalt perspektiv!