26
apr.
2024
Karlskrona-af Chapman
Restaurang Villa Oscar
Minervavägen 11
Gräsvik
Karlskrona, Blekinge 37141
Sweden

Chefen för Marinbasen i Karlskrona, kommendör Fredrik Edwardson, kommer och talar till ämnet "Marinen idag och i morgon". Marinbsen är ett av flera marina förband som finns i Karlskrona, men Marinbasen har också personal på andra platser i Sverige. Marinen står inför stora förändringar i och med att Sveige nu blivit medlem av Nato samtidigt som Försvarsmakten skall rustas upp från en mycket låg nivå. Sverige har Östersjöns i särklass längsta kuststräcka och skall tillsammans med övriga Natoländer skydda, övervaka och försvara medlemsländerna på båda sidor av Östersjön. Välkomna till ett mycket spännande föredrag som är mer aktuellt ån någonsin!