17
maj
2024
Karlskrona-af Chapman
Restaurang Villa Oscar
Minervavägen 11
Gräsvik
Karlskrona, Blekinge 371 41
Sweden

Idag är det dags för en av våra relativt nya medlemmar att presentera sig. Det är Lisbeth Karlegärd som kommer och genomför sitt s-k- Ego-föredrag. Lisbeth har varit med oss ett bra tag, men nu får vi chanen att lära känna henne ännu bättre och få lyssna till hennes historia. Välkommen till ett spännande och mänskligt föredrag och en trevlig samvaro med DIna klubbkamrater!