Publicerad av Rino Ranheim den 01 Jun 2022

Zhanna i Kyiv hjälper på barnhem och sjukhus

Dagens mikro-stöd går till Zhanna i Kyiv, som är en läkare vi känner väl och som nu oupphörligt arbetar som volontär för att hjälpa barnhemsbarn och sjuka/skadade i områdena runt Chernihiv och Kyiv. Vi har idag skickat iväg 4000 kr till att stödja Zhannas i hennes arbete, vilket i första hand kommer användas till mediciner och mat till behövande som lider men inte själva har möjlighet att införskaffa detta, och där Zhannas ideella insatser ibland även kan utgöra skillnaden mellan liv eller död.
Varje krona vi får in är viktig, och vi är därför mycket tacksamma för alla er underbara bidragsgivare som har möjliggjort att vi nu kan välkomna Zhanna ombord vårt team av volontärer som mottar insamlingens mikro-stöd <3
 
Sponsors