Publicerad av Rino Ranheim den 29 Mar 2022

Första företagsdonation mottagen - 15.000 kr.

Den första företagsdonationen är idag mottagen till Ukrainakontot, idet 15.000kr har donerats av ett mindre lokalt företag, Marine Comfort AB.
 
Ägaren: "Nätverk och tillgänglighet är avgörande vid hjälpinsatser, och er mix av stora hjälporganisationer, Rotarys eget nätverk, samt speciellt mikro-stödet där folk på plats ges möjlighet att omedelbart kunna hjälpa medmänniskor i sin närmsta omgivning, ger både trovärdighet och effektiva insatser."

Styrelsen tackar varmt för stödet till Ukraina, och påminner samtidigt om att Karlskrona-Nova Rotaryklubb utfärdar donationskvitton för redovisningen till alla företag som så önskar.
<3
 
Sponsors