22
feb.
2024
Karlskrona-Nova
Restaurang Eken
Stenbergs gränd 3
Karlskrona,  37137
Sweden

Barn i centrum

Möt Victor Conrad, Ordförande föreningen Barn i Centrum

Barn i centrum är en ideell förening som arbetar för barn och ungdomars integrering och delaktighet i samhället.
Föreningen arbetar för en aktiv fritid för barn och ungdomar oavsett  ursprung och bakgrund.
Victor är en eldsjäl i föreningen och berättar om de talrika evenemang som ordnas av föreningen.

Varmt välkomna!


Sponsors