Alvesta Rotaryklubb inbjuder klubbar i D 2400 till projektsamverkan kring vatten.
 
 
 
                                                      
 
 
Inbjudan till internationell projektsamverkan                                                                                                     2020-11-16               
 
Bakgrund
 
Alvesta Rotaryklubb har under många år deltagit och samordnat samverkansprojekt inom fokusområdet ”Vatten och Hygien” i Kenya och flera klubbar i distriktet har ingått i denna samverkan.  Samarbetet med Kenya sker för närvarande med Kenya Organization for Environmental Education (KOEE) som bland annat implementerar projekt åt Rotary för att korta beslutsvägarna och få bättre och snabbare uppföljning på projekten. KOEE är en icke-statlig organisation som är del i ett globalt partnerskap för att skydda miljöns värdighet. De är den kenyanska delen i Foundation for Environmental Education (FEE) med huvudkontor i Danmark. FEE är världens största miljöutbildningsorganisation.
Vi arbetar f.n. tillsammans med KOEE med en metod att samla upp regnvatten från hustak och via hängrännor leda vattnet efter rening till tankar på mellan 3–10 m3 (Rain Water Harvesting System).
Våra insatser på detta område har uppmärksammats i lokalpress, Rotary Norden nr 1/2020 och nyligen i DG Månadsbrev nr 5. Pengarna som insamlats går direkt till projekten utan mellanhänder.
 
                                                                                                                                        
                                                
Erbjudande
 
Många klubbar i vårt distrikt saknar möjligheter att aktivt deltaga i egna internationella projekt och Alvesta RK kan då erbjuda sig att axla projektledning och samordning för genomförandet. Deltagande klubbar bidrar med USD 500 - 1000 vardera. Två vattentankar på 3 m3 vardera kostar ca USD 3,500 för material, byggande och inte minst viktigt - utbildning i underhåll och hållbar vattenhushållning. För att starta ett nytt projekt så behövs minst detta belopp som även kan innehålla bidrag från Rotary TRF och/eller U-fonden.
 
Låter det intressant? 
 
För information om projektsamverkan kontakta någon av våra klubbmedlemmar Roland Axelzon eller Peter Wickström, båda med erfarenhet från projekt i Östafrika och Roland har dessutom arbetat tre år i Kenya samt ansvarat för ett tiotal Rotary vattenprojekt i Kenya. Vi är beredda att komma till Din klubb och berätta mer om våra vattenprojekt och resor till Kenya vid ett klubbmöte eller med er styrelse. Vi hoppas med Ert stöd att kunna genomföra ett flertal projekt under de närmaste åren.
 
Roland 070-527 13 00, rolandaxelzon41@gmail.com                                                                                            
Peter     076-142 47 46, panwic@netatonce.net
 
Vår DG Agneta Råberg och TRF ordf. Annika Svensson stödjer detta initiativ.
 
 
Bästa Rotaryhälsningar
Sigmund Lisecke
President Alvesta Rotaryklubb
 
 
          Sponsorer