FYRFRÅGEPROVET - VÅR ETISKA GUIDE
 
 
Fyrfrågeprovet är en etisk guide för rotarianer. Avsikten är att vi ska ställa oss
dessa fyra frågor så snart vi är tveksamma om vi ska säga eller göra något:
 
 
 
– Är det sant?
– Är det rättvist mot alla som berörs?
– Skapar det samförstånd och bättre kamratskap?
– Är det till fördel för alla berörda?
          Sponsorer