29
mar
2021
Alvesta
Hybridmöte på Rådmannen

Sweden

Roger Petersson jobbar på Värends Räddningstjänst som Förbundschef sedan 1 oktober 2020. Han har över 30 års erfarenhet inom området räddningstjänst, alarmering och krisberedskap. Han började karriären som brandman i Alvesta 1987 och därefter jobbat i räddningstjänsten Värnamo, Statens Räddningsverk Skövde och SOS Alarm. Organisation, insatser, tillsyn, sotning och brandskydd kommer att tydliggöras. Samhällsutvecklingen och framtida krav på Räddningstjänsten kommer också att diskuteras.            Sponsorer