25
jan
2021
Alvesta
Hybridmöte på Rådmannen
Alvesta,
Sweden

Skogen resurser är utsatt för mångas intressen och påverkan. Hans Haraldsson från Skogsstyrelsen i Växjö diskuterar kring skogens intressekonflikter, påverkan från viltbetet och även skogens egen Corona, barkborren.          Sponsorer