22
mar
2021
Alvesta
Hybridmöte på Rådmannen

Sweden

Karl Johan Kranz, disputerad historiker, med en lång verksamhet inom kulturmiljövården bl.a. inom Kulturparken Småland kommer att diskutera och redovisa dåtidens motiv för flyttet av Regementet från Kronobegshed till Växjö år 1919.          Sponsorer