15
mar
2021
Alvesta
Hybridmöte på Rådmannen

Sweden

Susanne Alldén kommer via länk från DR Kongo berätta om sig själv och hur det är jobba i den regionen. Mission inom FN, EU och lokal organisation är hennes arbetsfält. Speciellt konfliktrelaterat sexuellt våld. Susanne, disputerad statsvetare, kom till tjänst i DR Kongo år 2010. Är knuten till svenska ambassaden i Kinshasa.          Sponsorer