banner
Veckobrev Alvesta RK 
Klubbsamråd
Mötesprogram:
Klubbsamråd
Presidenten informerade om ekonomin som visar ett överskott på 18 000: -
Det är få utgifter kvar under detta verksamhetsår. Nationaldagen blev inställd under 2020 och det är ovisst om det blir något under 2021 men tanken är att någon förening ska få stipendium i år.
RF och Polio Plus ska också få pengar.
Fonderna har ökat från 25 000 till 40 000: - Syftet är att bygga upp en buffert som ska motsvara ett års medlemsavgifter, cirka 65 000: -, och att avkastningen ska bidra till hjälpverksamheten.
 
Ulf Olsson har skickat ett brev till styrelsen med frågor om anhörigvårdardagen, bland annat om den ska fortsätta och i så fall behövs fler som kommer med idéer samt jobbar med detta. Detta ligger under projektkommitté samhällstjänst så de som ingår där ska tillfrågas i första hand.
 
Drömmen blev verklighet och bidraget till Alvesta särskola på
10 000: - som de har beviljats är inte verkställt ännu på grund av pandemin.
Omsorgen i Alvesta och ett bidrag på cirka 15 000: - till en
el moped för personalen är enligt kommunen inte helt enkel att realisera. Undersökning pågår.
Moheda Innebandyklubb är också en tilltänkt mottagare.
 
I månadsbrevet från Guvernören fanns information om en samlad insats om vatten och en fråga om klubben vill delta. Det bör hållas lokalt i så fall.
Vår klubb tillsammans med Växjöklubbarna driver egna projekt som vi vill satsa på i stället. Lite olika idéer kom fram hur det ska generera pengar även från allmänheten. Annons i Lokaltidningen med presentation av klubbarna och projekten, referat och annons i SMP mm. Sigmund Lisecke tog på sig att kolla olika alternativ.
Roland Axelsson informerade om de 4 delprojekten som utfördes under 2019-2020 som är slutredovisade. Rapporter är skickade till RF och TRF samt alla de klubbar som deltog.
Ett nytt projekt är på gång i provinsen Muundamo i Kenya som består av 2 x 3 000 liters tankar som ska samla upp regnvatten från tak. Det är kostnadsberäknat till 29 000: - och hittills har klubbarna förbundit sig för 23 000: - Vår klubb ska ta ett styrelsebeslut på att skänka 5 000: - till projektet.
 
Kristel Sundahl och Peter Wickström ska gå igenom arbetsboken för att göra den mer ”levande” och lägga in dokument i CR. Hagart Valtersson har bemanningsansvaret från den 1 juli och anser att det inte bör göras några större ändringar i dagsläget. Bodil Nordin tycker det är viktigt med flertalet medlemmar i kommittéerna. 
Det ska inte bli några ändringar på bemanning och organisation under nuvarande presidentår enligt Peter.
 
Våra mötestider blir kvar som tidigare, ett önskemål enligt enkäten var fler kvällsmöten.
 
Sigmund Lisecke avslutar mötet.  

 

 

 

Veckobrev nr:   26
Datum:               2021-03-01
Plats:                   GTM/Rådmannen
Medlemsantal:  49
Antal närvarande:   
Antal webb:        17
Antal gäster: 
Antal gäster från annan klubb:      
Veckobrevskrivare: 
Birger Ericsson
KOMMANDE EVENEMANG
Internationella Kvinnodagen GTM från 12:15
Hybridmöte på Rådmannen
08 mar 2021
12:00 – 13:00
 
Internationell tjänst i Congo GTM från 12:15
Hybridmöte på Rådmannen
15 mar 2021
12:00 – 13:00
 
Kungliga Kronobergs Regemente flyttades. GTM 1215
Hybridmöte på Rådmannen
22 mar 2021
12:00 – 13:00
 
Värends Räddningstjänst. GTM 1845
Hybridmöte på Rådmannen
29 mar 2021
18:30 – 20:30
 
Visa hela listan
ClubRunner Mobile