banner
Veckobrev Alvesta RK 2020/2021
 
Föreningen Norden
 
Dagens evenemang:
Britt-Louise Berndtsson berättade om Föreningen Norden, där hon är ordförande för Kronobergsdistriktet. Föreningen bildades 1919 som en reaktion på första världskriget. Man arbetar för demokrati, för alla människors lika värde, för jämställdhet, och för utvecklingen av nordiskt samarbete. Aktuell målsättning nu är att Norden år 2030 ska vara världens mest integrerade och hållbara region.   
 
Föreningen Norden är ideell medan det formella politiska arbetet sker i Nordiska rådet respektive Nordiska Ministerrådet.
 
Föreningen har c:a 8000 medlemmar i Sverige, och finns även i våra nordiska grannländer inklusive Färöarna, Grönland och Åland.
 
Rotaryärenden:
President Sigmund Lisecke hälsade deltagarna välkomna. 
Gäst Britt-Louise Berndtsson välkomnades med en applåd.
 
Veckobrev nr 36 godkändes.
Dagens namn är Ivan, Vanja.
Födelsedag i veckan har Lennart Ragnarsson och Hans Tannerfalk som gratulerades med en applåd.
Stånkan står framme för Rudolf Samuelsson, 85 år 2 juni.
 
Presidenten rapporterade från dagens styrelsemöte att Mikael Johansson och Fredrik Klasson begärt utträde ur klubben.
 
Bodil Nordin föreslog att medlemmarna ska göra klubben mer synlig genom att delta i kommunens "Håll Sverige Rent"-kampanj, och då använda våra Rotary-västar. Västarna finns i klubbens förråd, skräpplockarkit kan hämtas på biblioteken och i kommunens reception.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veckobrev nr: 37   
Datum: 21-05-24             
Plats:                    GTM/Rådmannen
Medlemsantal:   49
Antal närvarande: 8 
Antal webb: 4
Antal gäster: 1 
Antal gäster från annan klubb:      
Veckobrevskrivare: Bodil Nordin 
KOMMANDE EVENEMANG
Kyrkan och Pandemin. GTM 1845.
Hybridmöte på Rådmannen. Eget IT-verktyg.
31 maj 2021
18:30 – 20:30
 
Ubåtsjakten i Karlskrona 1984. GTM 1215
Hybridmöte på Rådmannen. Eget IT-verktyg.
07 jun 2021
12:00 – 13:00
 
Kommunala vattnets väg. GTM 1215.
Hybridmöte på Rådmannen. Eget IT-verktyg.
14 jun 2021
12:00 – 13:00
 
Visa hela listan
ClubRunner Mobile