banner
Veckobrev Alvesta RK 2020/2021
 
Strategisk plan, ClubRunner
 
Dagens evenemang:
 
Hagart Valtersson, som tar över presidentskapet efter Sigmund, berättar om nästa verksamhetsår. Han visade: sin strategiska plan, hur han ser på klubbmötena, hur vår kapitalförvaltning kan utvecklas, hur verksamheten ser ut lokalt, regionalt och internationellt samt hur vår verksamhetsplan för kommande år ser ut.
 
 
Peter Wikström presenterade hur funktionerna på vår hemsida i clubrunner kan användas.  
 
 
Rotaryärenden:
President Sigmund Lisecke hälsade deltagarna välkomna. 
Gäst, Monica Valtersson välkomnades med en applåd.
Klubbmästare: Peter Wickström 
Veckobrev nr 40 godkändes.
Dagens namn är Alf och Alvar.
Stånkan är indragen och i fortsättningen skänker vi 500 kr till Rotary Doctors för varje jubilar. Pengarna tas ifrån projektpengarna.
Sigmund Lisecke påminde om presidentens afton 28/6 i Vapenmagasinet på Kronobergshed 18:30 - 21:00. Info är mailat till medlemmarna. 31 st är i dagsläget anmälda.
Lars-Erik Eriksson har begärt utträde.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veckobrev nr:   41
Datum:   21/6  2021     
Plats:                    GTM/Rådmannen
Medlemsantal:   49
Antal närvarande:  8
Antal webb: 10
Antal gäster: 1
Antal gäster från annan klubb:      
Veckobrevskrivare: Hans Tannerfalk
KOMMANDE EVENEMANG
Golftävling.
Alvesta Golfklubb
28 jun 2021
09:00 – 13:00
 
Presidentens afton.
Vapenmagasinet Kronobergshed
28 jun 2021
18:30 – 22:30
 
Visa hela listan
ClubRunner Mobile