banner
Veckobrev Alvesta RK 2020/2021
 
Kronobergs Läns Hembygdsförbund
 
Dagens evenemang:
Kjell Gustafsson föredrog om Kronobergs Läns Hembygdsförbund. I Kronobergs län ingår ca 75 st fristående hembygdsföreningar. Alla drivs med ideella krafter och har ett väldigt stort engagemang i bygden och stort besöksantal. Kjell har i hela sitt liv jobbat ideellt med natur och kulturlandskapsfrågor i länet ,men håller också kurser framför allt åt Länsstyrelserna. Är sedan 20 år ordförande för Kronobergs läns Hembygdsförbund. Varit aktiv politiker i region och Svenska kyrkan och är lärare i botten där han arbetat på alla stadier. Tycker att möten med människor är det som ger livet kvalité. 
 
 
 
 
 
Rotaryärenden:
Inkommande President Hagart Valtersson hälsade deltagarna välkomna.
 
Veckobrev nr 33 godkändes.
Dagens namn är Jane och John
Födelsedagar under veckan: Fredrik Klasson 3/5.
Vinlotteriet vanns av: -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veckobrev nr:      34 
Datum:                  2021-05-03
Plats:                    GTM/Rådmannen
Medlemsantal:     49
Antal närvarande:  6
Antal webb:           10
Antal gäster:           1
Antal gäster från annan klubb:-      
Veckobrevskrivare: Patrick Carlsson
KOMMANDE EVENEMANG
Klubbsamråd. GTM 1215
Hybridmöte på Rådmannen. Eget IT-verktyg.
10 maj 2021
12:00 – 13:00
 
Ett soldattorp berättar. GTM 1215
Hybridmöte på Rådmannen. Eget IT-verktyg.
17 maj 2021
12:00 – 13:00
 
Visa hela listan
ClubRunner Mobile