banner
Veckobrev Alvesta RK nr 22
 
Gnosjöanda skapar Alvestas tillväxt

Dagens evenemang: 

Gnosjöanda skapar Alvestas tillväxt
 
Ola Agermark, Näringslivschef i Alvesta kommun berättade om företagsklimatet i kommunen och den tillväxt som skett senaste åren.
Sammanfattningsvis kan nämnas:
-  Alvesta kommun har för första gången slagit Växjö när 
    det gäller rankingen av företagsklimatet och finns på     
    plats  74 och Växjö på plats 78 av landets kommuner. 
    Näringslivschefen var påtalande nöjd med detta.
 
- Kommunen visar även på tillväxtsidan att man ligger i 
   topp av kommunerna i Kronoberg län.
 
-  Processen med att fastställa ett s.k. Platsvarumärke pågår
    och många förslag har kommit in. Det går ut på att skapa
    en ”slogan” med vad som är det bästa i vår kommun.
 
- Det finns stor efterfrågan på tomter i Alvesta och speciellt
   privattomter på Spåningslandaområdet pga. dess närhet
   till Växjö.
 
- Kommunen förhandlar med 5-6 intressenter om
   etablering på Orrakullens industriområde.
 
Rotaryärenden:
President Sigmund Lisecke hälsade deltagarna välkomna.
 
Dagens möte i vår nya webbkanal samlade många deltagare och avlöpte väl.
Gäst för dagen på webb Semir Facic, President i Trollhättan RK, och bördig från Alvesta inbjöds till att besöka oss vid tillfälle.  
 
Veckobrev nr 21 godkändes
Dagens namn är Max, Maximilian
Inga övriga ärenden lyftes fram
Veckobrev nr:        22
Datum:                   2021-02-01
Plats:                   GTM/ Rådmannen
Medlemsantal:       49
Antal närvarande:  5 
Antal webb:             15
Antal gäster:            1
Antal gäster från annan klubb:  1    
Veckobrevskrivare:
Peter Wickström
KOMMANDE EVENEMANG
AllboHus i samhällets tjänst GTM från 12:15
Hybridmöte på Rådmannen
08 feb 2021
12:30 – 13:00
 
FN observatör i Kashmir GTM från 12:15
Hybridmöte på Rådmannen
15 feb 2021
12:30 – 13:00
 
Internationella humana projekt GTM från 19:00
Hybridmöte på Rådmannen
22 feb 2021
18:30 – 20:30
 
Visa hela listan
ClubRunner Mobile