banner
Veckobrev Alvesta RK 2020/2021
Kyrkan och pandemin 
Dagens evenemang:
Kyrkoherde Magnus Hedin från Moheda berättade om kyrkans roll i samhället under nuvarande pandemi samt om sina erfarenheter som bataljonspastor.   
 
Ensamheten har varit svår för många under pandemin och kyrkan har bl.a. försökt hjälpa folk genom att köra ut varor från ICA, hämta medicin från apoteket och genom att kommunicera via sociala medier. Man har t.ex. spelat in filmer i 100 dagar á 1timme från olika ställen i pastoratet med olika personer och sen sent det på nätet.
 
Pandemin har gjort att gudstjänster inte kunde hållas i vanlig bemärkelse, men man har ända genomfört dem. Ett tag var det endast kantor, präst och vaktmästare samt ev. någon som knackade på porten som var närvarande eftersom gudstjänsten räknas som allmän sammankomst. Fr.o.m. 1/6 kommer lättnader att införas gällande restriktionerna, vilket medför att man återigen kan vara 50 närvarande personer i kyrkan.
 
Konfirmationsundervisningen ifjol har skedde mestadels via nätet och Polenresan ersattes med en resa till Gotland. I år blir upplägget på liknande sätt.
 
Magnus fortsatte att berätta om sitt arbete som bataljonspastor. Han kom då bl.a. in på Slätthögs nattvardskalk som härstammade från Karl XII:s strider i Poltava 1709. Han avslutade sen sitt uppskattade föredrag genom att spela på sin säckpipa.
 
Rotaryärenden:
President Sigmund Lisecke hälsade deltagarna välkomna. 
Gäst Magnus Hedin välkomnades med en applåd.
Klubbmästare: Peter Wickström 
Veckobrev nr 37 godkändes.
Dagens namn är Petronella och Pernilla.
Stånkan står framme för Rudolf Samuelsson, 85 år 2 juni.
Sigmund Lisecke påminde om presidentens afton 28/6 i Vapenmagasinet på Kronobergshed. Mer info kommer senare till alla medlemmar.
Bo Axelsson påminde om golfturneringen tidigare på samma dag.
Hagart Valtersson berättade att nationaldagen 6/6 kommer att firas under Rotarys ledning och kan ses på webben med start kl.14. Sven Rydgård håller i det musikaliska.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veckobrev nr:  38 
Datum:              31/5  2021
Plats:                    GTM/Rådmannen
Medlemsantal:   49
Antal närvarande:  4
Antal webb:           6
Antal gäster:          2
Antal gäster från annan klubb:      
Veckobrevskrivare: Hans Tannerfalk
KOMMANDE EVENEMANG
Ubåtsjakten i Karlskrona 1984. GTM 1215
Hybridmöte på Rådmannen. Eget IT-verktyg.
07 jun 2021
12:00 – 13:00
 
Kommunala vattnets väg. GTM 1215.
Hybridmöte på Rådmannen. Eget IT-verktyg.
14 jun 2021
12:00 – 13:00
 
Visa hela listan
ClubRunner Mobile