banner
        Veckobrev Alvesta RK
Värends Räddningstjänst
 
Dagens evenemang:
 
Kvällsmöte med information från Värends Räddningstjänst.
Förbundschef Roger Petersson informerade kring organisation, insatser, tillsyn, sotning, brandskydd och framtidsplaner i Räddningstjänsten. Han tog också upp historiska insatser ur ett eget perspektiv och samverkan med andra kommuner, förbund och län. 
  
Rotaryärenden:
President Sigmund Lisecke hälsade deltagarna och dagens gästtalare välkomna.
Veckobrev nr 29 godkändes.
Dagens namn är Jonas och Jens.
Födelsedagar kommande veckor: Sven Rydgård och Roland Axelzon. Roland fyller 80år den 24:e och stånkan står framme för honom.
Klubbmästare: Peter Wickström.
Övriga ärenden: Peter Wickström föreslog att vi mangrant lägger ett bidrag på 100:- vardera till Kenyaprojektet eftersom vi ändå inte har ätit på Rådmannen i många månader. Swisha in ditt bidrag samtidigt som du lägger lägger pengar i stånkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veckobrev nr:  30 
Datum:     29/3-21     
Plats:                   GTM/Rådmannen
Medlemsantal:  49
Antal närvarande:  3
Antal webb: 11
Antal gäster: 2
Antal gäster från annan klubb:      
Veckobrevskrivare:
Hans Tannerfalk
 
KOMMANDE EVENEMANG
Naturskyddsföreningen. GTM 1215.
Hybridmöte på Rådmannen
12 apr 2021
12:00 – 13:00
 
Jägareförbundet och jakten. GTM 1845
26 apr 2021
18:30 – 20:30
 
Visa hela listan
ClubRunner Mobile