banner
Veckobrev Alvesta RK 2020/2021
 
Ubåtsjakten i Karlskrona 1984
 
Dagens evenemang:
Major Stefan Sjöstrand berättade om sina upplevelser som  skytteplutonchef från I11 under en ubåtsjakt i Karlskrona skärgård 1984.
Detta var en av flera ubåts-incidenter under 1980-talet, och militärens skarpa agerande bör ses mot bakgrund av den hotbild som fanns då, bl.a. den uppmärksammade grundstötningen av U137 1981.
Stefans berättelse var detaljerad och spännande, dock kunde det vid denna incident inte verifieras någon främmande undervattensverksamhet. 
 
Rotaryärenden:
President Sigmund Lisecke hälsade alla deltagare välkomna.
Gästerna Stefan Sjöstrand och Monica Valtersson hälsades med en applåd.
 
Veckobrev nr 38 godkändes.
Dagens namn Robert, Robin.
Veckans födelsedagsbarn Lars-Erik Gustafsson och Monica Wessfeldt-Berg gratulerades med en applåd.
Rudolf Samuelsson har uppvaktats på sin 85-årsdag och han hälsar till alla.
 
Lars-Erik  Gustafsson berömde det digitalt sända nationaldagsfirandet, det finns att se på kommunens hemsida. Hagart tackades med en applåd för sitt arbete med detta.
 
Rotarygolfen har hittills bara fem anmälda, ingen från annan klubb, men anmälan kan ske till 15/6.
 
 
 
 
 
Veckobrev nr:  39 
Datum: 2021-06-07             
Plats:                    GTM/Rådmannen
Medlemsantal:   49
Antal närvarande:  6
Antal webb: 11
Antal gäster: 2
Antal gäster från annan klubb:      
Veckobrevskrivare: Bodil Nordin
KOMMANDE EVENEMANG
Kommunala vattnets väg. GTM 1215.
Hybridmöte på Rådmannen. Eget IT-verktyg.
14 jun 2021
12:00 – 13:00
 
Strategisk plan. ClubRunner funktionen. GTM 1215.
Hybridmöte på Rådmannen. Eget IT-verktyg.
21 jun 2021
12:00 – 13:00
 
Golftävling.
Alvesta Golfklubb
28 jun 2021
09:00 – 13:00
 
Presidentens afton.
Vapenmagasinet Kronobergshed
28 jun 2021
18:30 – 22:30
 
Visa hela listan
ClubRunner Mobile