banner
Veckobrev Alvesta RK 
Klubbsamråd
Dagens evenemang:
Klubbsamråd
 
President Sigmund Lisecke hälsade webbdeltagarna välkomna.
 
A. Klubbens framtida mötestider diskuterades och inkomna             synpunkter från medlemmar togs upp. Målet med denna   
     punkt är att föryngra klubben och få in nya medlemmar, 
     företrädesvis förvärvsarbetande. Olika argument för frukost-,
     lunch-, och kvällsmöten fördes fram. Frågan tas upp i
     styrelsen vid nästa möte.
     Statistik på klubbars mötestider i D2400 bifogas
     veckobrevet.
 
B. Information i ClubRunner som saknas enligt input från 
     medlemmar:
   1.  Administrativa ramverket och arbetsboken
        Svar: Finns i CR och instruktion hur man kommer åt detta
        bifogas veckobrevet.
 
   2. Material från Rotary International
        Svar: Finns i CR under fliken ”om Rotary” i huvudmenyn.
        Viss information i rotary.org kräver medlemsinloggning.
 
   3. Länkar till andra distrikt
        Svar: Borde finnas på D2400 webbsida och Peter tar upp
        det med distriktets IT- samordnare.
 
C. Programinnehåll (Evenemang i CR) i klubben togs upp och
     inga förändringar i inriktning eller innehåll kom fram. 
     Personal från Kulturparken Småland är en källa till framtida
     ämnen likaså Ljungby RK som är erkänt duktiga på  
     medlemsrekrytering. Hans Tannerfalk erbjöd sig att visa 
     Moheda nya skola.
     Hagart efterlyste en föredragshållare till mötet 8 mars som är
     internationella kvinnodagen.
    
Ett register på historiska program finns i Arbetsboken och instruktion till åtkoms bifogas veckobrevet.
    
Rotaryärenden:
Veckobrev nr 18 godkändes
Dagens namn är Knut
Födelsedagar under veckan -
Tre jubilarer Stig-Göran, Börje och Bengt uppvaktas vid senare tillfälle          
Inget vinlotteri
 
Omfattningen av stödet till Läkarbanken som julklapp redovisas i nästa veckobrev.
 
Vid hybridmöte 25/1 (Skogsstyrelsen) på Rådmannen får endast åtta personer närvara i lokalen enligt Skogsstyrelsens krav och då deltar endast styrelsen. På övriga hybridmöten kan fler delta i lokalen då Folkhälsomyndighetens regler gäller om 10 m2 per person i samma lokal.  
 
En separat kanal i GTM (GoToMeeting) för klubbens möten upprättas av Per Olof och kostnad ca 1500 kr för ett år.
 

 

Veckobrev nr:   19
Datum:               2021-01-13
Plats:                   Webbmöte GTM
Medlemsantal:  49
Antal närvarande:   
Antal webb:        17
Antal gäster: 
Antal gäster från annan klubb:      
Veckobrevskrivare:
Peter Wickström
KOMMANDE EVENEMANG
Halmhyddorna på Kronobergshed GTM från 12:15
Hybridmöte på Rådmannen
18 jan 2021
12:00 – 13:00
 
Skogsstyrelsen prioriteringar 2021 GTM från 19:00
Hybridmöte på Rådmannen
25 jan 2021
18:30 – 21:30
 
Gnosjöanda skapar Alvestas tillväxt
Hybridmöte på Rådmannen
01 feb 2021
12:05 – 13:35
 
Bostadsbolaget AllboHus i samhällets tjänst
Hybridmöte på Rådmannen
08 feb 2021
12:05 – 13:35
 
FN observatör i Kashmir
Hybridmöte på Rådmannen
15 feb 2021
12:05 – 13:35
 
Visa hela listan
ClubRunner Mobile