banner
Veckobrev Alvesta RK 2020/2021
 
Presidentens afton
 
Dagens evenemang:
 
Sigmund Lisecke hälsade alla välkomna till Vapenhuset i Kronobergshed och förklarade presidentens afton öppnat. 
Mötet startade med en excellent grillrätt med alla möjliga tillbehör, fortsatte med en guidad tur med Hagart Valtersson till halmhyddorna på Heden och avslutades med kaffe och efterrätt. 
 
Rotaryärenden:
Klubbmästare: Peter Wickström.
Veckobrevskrivare: Hans Tannerfalk
Veckobrev nr 41 godkändes.
Dagens namn är Leo.
Bo Axelsson gratulerades på sin kommande 70-årsdag med att 500:- skänks till Rotary doctors samt med ett lokaltillverkat skohorn.
Innan nästa möte har också Patrick Carlsson, Mats Johnsson och Cecilia Petersson hunnit fylla år.
Rudolf Samuelsson tackade för uppvaktningen på sin 80-årsdag
Dagens spännande golftävling vanns återigen av Thord Lindahl, tätt följd av Peter Wickström. Damernas tävling vanns av Lillemor Graesén med Irma Persson på 2:a plats.
Vinlotteriet vanns av Lars-Erik Gustafsson.
Sven-Inge tackade Sigmund för ett väl genomfört presidentskap.
Sigmund överlämnade insignierna för presidentskapet till
 
Hagart Valtersson, som talade kring sina 3 ledstjärnor:
1, Ett aktivt medlemsråd för att få fler medlemmar.
2, Att höja kapitalbasen inom föreningen.
3, Sprida information om Rotary till en bredare bas, t.ex. inom vuxenutbildningen.   
 
Nästa möte äger rum 2/8 kl.12 och föregås av ett styrelsemöte kl.10.
Med detta avslutade Hagart verksamhetsårets sista möte.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veckobrev nr:   42
Datum:   28/6  2021     
Plats:                    GTM/Rådmannen
Medlemsantal:   49
Antal närvarande:  33
Antal webb: 0
Antal gäster: 13
Antal gäster från annan klubb:      
Veckobrevskrivare: Hans Tannerfalk
ClubRunner Mobile