banner
        Veckobrev Alvesta RK
Kungliga Kronobergs Regemente
Dagens evenemang:
Karl-Johan Krantz, disputerad historiker, med en lång verksamhet inom kulturmiljövården bl.a. inom Kulturparken Småland föredrog om dåtidens motiv för flytten av Regementet från Kronobegshed till Växjö år 1919. Historien går tillbaka till 1500-talet efter Dackefejden när försvarsmakten blev mer organiserad.
 
Karl-Johan berättade att det mest kända förbandet på 1540-talet var Smålands Ryttare. På 1700-talet bildades Kronobergs Regemente och bestod av 1.100 man, till stor del bönder. Under det tidiga 1800-talet bildades större massarméer ute i Europa vilket inte Sverige hade möjlighet till och man beslutade istället om National-beväring, vilket innebar 12 dagars obligatorisk värnplikt under sin livstid.
 
År 1884 köpte staten Kronobergshed för att mer stadigt kunna genomföra utbildningar.
 
1901 infördes den allmänna värnplikten.
 
1919 flyttades regementet från Kronobergshed till Växjö (samtidigt byggdes 43 st regementen i Sverige). Lokala entreprenörer anlitades och gjorde att Växjö frodades.
 
1992-1997 avvecklades Växjö Regemente men trots detta finns där idag lika många som arbetar på området som det gjorde under regementets glansdagar.
 
Rotaryärenden:
President Sigmund Lisecke hälsade deltagarna välkomna.
Veckobrev nr 28  godkändes
Dagens namn är Kennet och Kent
Födelsedagar under veckan: Björn Graesén och Bodil Nordén.
Gäster: Föredragande Karl-Johan Krantz, Lammhults Rotaryklubb
Stånkan är framme för: -
Vinlotteriet vanns av: -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veckobrev nr:           29    
Datum:                     2021-03-22              Plats:                         GTM/Rådmannen
Medlemsantal:        49
Antal närvarande:    7
Antal webb:              11
Antal gäster:              
Antal gäster från annan klubb: 1       
Veckobrevskrivare: Patrick Carlsson
KOMMANDE EVENEMANG
Värends Räddningstjänst. GTM 1845
Hybridmöte på Rådmannen
29 mar 2021
19:00 – 20:30
 
Visa hela listan
ClubRunner Mobile