banner
Veckobrev Alvesta RK 
FN-observatör i Kashmir

Dagens evenemang:

Anders Broman berättade om det konfliktfyllda området Kashmir och dess historia från 1946 till nutid.

Anders Broman tjänstgjorde i Kashmir som FN-observatör 1981, och hans berättelse tog avstamp i de erfarenheter, äventyr och kulturkrockar som han upplevde då.

Sverige skickar årligen fyra observatörer till området, dessa tjänstgör med c:a 45 andra observatörer och övervakar stilleståndslinjen mellan Indien och Pakistan.

 

Rotaryärenden:

President Sigmund Lisecke hälsade deltagarna välkomna.

Dagens gäst Anders Broman välkomnades med en applåd.

Veckobrev nr 23 godkändes. 

Dagens namn är Sigfrid, den som kommer närmast är "Sigge" , vår president.   

Bodil Nordin påminner klubbkamraterna om att läsa "Nytt från Rotarydoctors", som alltid innehåller intressant information om det viktiga arbetet som vi stödjer. 

 

Veckobrev nr:   24  
Datum:               21-02-15             
Plats:                   GTM/Rådmannen
Medlemsantal:  49
Antal närvarande: 6  
Antal webb:       14
Antal gäster:       1
Antal gäster från annan klubb:      
Veckobrevskrivare: Bodil Nordin
 
KOMMANDE EVENEMANG
Internationella humana projekt GTM från 18:45
Hybridmöte på Rådmannen
22 feb 2021
18:30 – 20:30
 
Klubbsamråd GTM från 12:15
Hybridmöte på Rådmannen
01 mar 2021
12:00 – 13:00
 
Internationella Kvinnodagen GTM från 12:15
Hybridmöte på Rådmannen
08 mar 2021
12:00 – 13:00
 
Internationell tjänst i Congo GTM från 12:15
Hybridmöte på Rådmannen
15 mar 2021
12:00 – 13:00
 
Visa hela listan
ClubRunner Mobile