banner
        Veckobrev Alvesta RK
 
Internationell tjänst i Kongo
 
Dagens evenemang:
Internationell tjänst i Kongo.

Susanne Alldén föredrog via länk från Burkina Faso och berättade om sig själv och hur det är jobba i regionen. Hon har arbetat två omgångar för FN, EU samt svenska ambassaden. Speciellt inom konfliktrelaterat sexuellt våld. Susanne, disputerad statsvetare, kom till tjänst i DR Kongo år 2010 och är knuten till svenska ambassaden i Kinshasa. Susanne berättade att Kongo är Afrikas näst största land med en befolkning på ca 84 miljoner invånare (senast mätt 1984) och troligen mycket fler. Det är ett fattigt land med omkring 15-16 miljoner människor som lever i nöd varav 50% av dessa är barn. Väpnade konflikter är vanligt och det finns omkring 120 väpnade grupper i landet. Landet har stora naturtillgångar och bl a har de 30% av världens diamantbrytning. De är även mycket stora inom coltanbrytning (som används i bl a mobiltelefoner).

Susanne vill poängtera att även om det är mycket problem i landet finns väldigt fina områden där tropisk skog dominerar och att man i framtiden har mycket stora möjligheter till att förbättra sin egen självförsörjning av odlade råvaror då endast 10% av den bördiga jorden brukas samt den enorma energipotential som finns i landet där naturtillgångarna är stora.

Susanne talade också varmt om Dr Denis Mukwege som fått motta Nobels fredspris i sin kamp mot sexuellt våld och hans arbete som läkare på Panzisjukhuset i Kongo.

Rotaryärenden:

President Sigmund Lisecke hälsade deltagarna och dagens gästtalare välkomna.
Veckobrev nr 27 godkändes.
Dagens namn är Christel och Christoffer.
Födelsedagar under veckan: -
Klubbmästare: Peter Wickström.
Gäster: Susanne Alldén (föredragande) samt Christer Alldén.
Inga övriga ärenden togs upp.                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veckobrev nr:   28
Datum:          
Plats:                   GTM/Rådmannen
Medlemsantal:  49
Antal närvarande:  5
Antal webb:            16
Antal gäster:            2
Antal gäster från annan klubb:      
Veckobrevskrivare:
Patrick Carlsson
 
KOMMANDE EVENEMANG
Naturskyddsföreningen GTM 12:15
Hybridmöte på Rådmannen
12 apr 2021
12:00 – 13:00
 
Jägareförbundet och jakten GTM 18:45
26 apr 2021
18:30 – 20:30
 
Visa hela listan
ClubRunner Mobile