I mitten på november 2020 skickade Alvesta RK ut en "Inbjudan till projektsamverkan" till alla klubbar i D2400. Samverkan gäller vattenprojekt i Kenya. Vi kommer här att redovisa inkomna bidrag och löpande uppdatera projektstatus. 
 
Se utförligare information på vår webbsida och vi erbjuder oss att medverka på era klubbmöten för att informera om projektet.
 
 
Bidragsgivare                  Summa    Ackum.               Projektstatus         
 
Växjö-Tegnér RK           10.000     10.000                2021-03-29  Alvesta RK bekräftar nytt projekt till partnern i Kenya två 3m
Växjö-Öjaby RK               3.000     13.000                                     tankar i byn Muumandu, Machakos County. Kostnad 3,517 USD 
Växjö S:t Sigfrid RK        5.000     18.000                2021-04-03  District Grant ansökan till D2400 TRF kommitté, 15.000 kr 
Växjö RK                           5.000      23.000               2021-04-21   Internationell betalning till KOEE, Kenya 3,517 USD
Alvesta RK                        5.000      28.000               2021-04-28   Ny District Grant ansökan till D2400 TRF kommitté, 15.000 kr
Kristianstad-Nova RK    3.600      31.600                2021-05-25  Två vattentankar till byn Muumandu är på väg
Enskilda bidrag               3.400      35.000                2021-06-23  Projekt Muumandu installation pågår och klart v 26
Åstorp RK                        11.500     46.500                 2021-07-15   Muumandu två 3 m3 tankar installerade
Rotaract Kristianstad     5.400      51.900                2021-08-10   Nytt projekt i byn Lumbwa, en 10 m3 vattentank dragits igång 
(Starfish lotteri)                                                            2021-10-12   Internationell betalning till KOEE, Kenya 3,584 USD
TRF- Distrikt 2400        15.000     66.900               2021-12-20 Projekt Lumbwa klart och installation av en 10 m3 tank på plats.
Åstorp RK                        15.000      81.900                                                                                       
                                        
          Sponsorer