16 Aug 2021
Mats Johnsson och Krister Johansson
Reduktionsfiske i Furen, en uppföljning

Att reducera mängden karpfisk (braxen, mört) är ofta en effektiv metod för att förbättra vattenkvalitén och den ekologiska statusen i övergödda sjöar. Ger också bättre förutsättningarna för rovfisk och sjöfågel. I sjön Furen startade ett sådant projekt för flera år sedan. 

          Sponsorer