05
mar
2021
Falkenberg-Kattegatt

Sweden

F.d smittskyddsläkaren Anders Lindberg berättar om pandemier i historien.