En kväll för hälsan 201014

Den 14 oktober samlades vi på Pine Ridge Brewery för att få information om cancer och samla in pengar till forskningen. Under kvällen fick vi information om Hallands Bröstcancerförening och vår medlem Marcus Rosendahl berättade om sin sjukdomstid. Under kvällen samlades det in pengar till cancerforskningen.