13
juni
2024
Åhus
Åhus Gästis

Sweden

Mats Alvesson är professor i företagsekonomi vid Lunds Universitet. Han har gjort sig känd hos allmänheten med sina böcker om dagens organisationer som han menar präglas av tomhet, uppblåsta titlar, brist på reflektion och kritik. I sin forskning studerar han drivkrafter och motkrafter till den "funktionella dumheten".