04
nov
2021
Åhus
Åhus Gästis
Åhus,
Sweden

Rotaract, rotary och läkare i pandemitider.