Åhus Rotaryklubb
Vattentema vecka 21
Vecka 21, 24-30/5, är en vecka då vatten kommer att uppmärksammas av vårt distrikt 2400. Ska vi medverka i detta? 
Syftet är att visa att rotaryklubbar jobbar för ett gemensamt tema och att synas lokalt.
Vi går för vatten? Ska vi fortsätta med det?
Stödja något projekt i vår närmiljö?
Skall vi lägga ner arbetskraft i detta och/eller stödjer vi ett projekt i form av finansiellt bidrag?
Det var många bra frågor som kom upp på vårt morgonmöte i torsdags och några fina förslag beskrivs nedan. Vad tycker du?
 
 
Helge Å
 
Vattenriket och Ålakademin har tillsammans ett pilotprojekt för renare vatten i Helgeå. 
Det gäller toxisk utfällning av järn och aluminium i Helgeån, vilket sedan en längre tid redan negativt påverkar både djur och växter i våra vatten.
 
Danmark har jobbat aktivt med denna fråga i c:a 100 år, och hos dem finns sedan länge en lag om säger att markägare har ansvar för minska/förhindra denna typ av utfällning.
Vattenriket och Ålakademin kommer att studera detta på plats i Danmark och ta med sig erfarenheterna och på försök börja implementera detta på några ställen i Helge Å för att se hur vi kan minska de toxiska effekterna i Helge å.
 
Finansiärer i detta projekt är Region Skåne, Vattenriket i Kristianstad, Absolut Company, KLF (Kristianstadsortens Lagerhusförening) samt Ålakademin.
 
Läs mer om Ålakademin:
Helgeåns Vänner
 
Föreningen arbetar för en farbar Helgeå och en långsiktig hållbarhet med natur och friluftsliv i symbios. 
Läs mer på deras hemsida:
 
 
Hur går vi vidare?
Vi som var med på mötet, 20 personer, bestämde att vi
funderar över förslagen, bjuder in representanter för kommunen och Helgeåns vänner för att höra med dem om vad vi kan bidra med. Carina Wettermark från Biosfärskontoret kommer till oss 29/4 så då får vi möjlighet att höra mer om projektet ovan om Helge Å.
 

 

Vi går för vatten

 

Please add mailservice@clubrunner.ca to your safe sender list or address book.
To view our privacy policy, click here.
 
ClubRunner
102-2060 Winston Park Drive, Oakville, ON, L6H 5R7
ClubRunner Mobile