NY WEBBPLATS FÖR BROMÖLLA ROTARYKLUBB

Webbplatsen i ClubAdmin stängdes den 15/10 2020 för medlemsinloggning.

Rotary Distrikt 2400 har bytt webbplats och medlemsdatasystem till ClubRunner. Bromölla Rotaryklubb har initierat bytet till ClubRunner och inloggningsmöjligheterna till ClubAdmin stängdes ner den 15/10 2020. Utbildning för medlemmarna hölls den 6/10 och 8/10. Planen är att senast den 1/11 2020 dirigera om  ClubAdmin till nya webbplatsen ClubRunner. Klubben har tillgång till gamla systemet för att flytta dokumentarkiv och övrig information tom 30/6 2021.