Verksamhetsåret inom Rotary inleds den 1 juli innevarande år och sträcker sig till den 30 juni nästkommande år. Styrelsen för verksamhetsåret presenteras med namn, roll och ursprungligt ingångsår i Rotary.
Styrelsen 
Lena Olsson, president -05
Magnus Ny, past president -87
Hans-Åke Olsson, skattmästare -89
Per-Arne Olsson, sekreterare & IT-samordnare -14
Stig-Allan Svensson, ledamot -74
Urban Gunnarh, ledamot -88
Daniel Wäppling, ledamot -08
Christian Jönsson, ledamot -14
Marie Wäppling, ledamot- 16