Arbetet med att byta från medlemshanteringssystemet ClubAdmin till kommunikationsverktyget ClubRunner pågår för fullt.
ClubRunner har moduler för webbsida, medlemsadministration och kommunikation. Som ett komplement finns också en app för antingen Android-telefon/platta eller i-phone/i-pad. I samband med systembytet gör vi samtidigt en back-up på dokumenten till en hårddisk.Det är planerat en kort presentation på lunchmötet den 24 augusti. Allt kommer inte att vara klart med åtminstone finns något att visa. Utbildningar kommer att hållas för "medlemmar", "redaktörer", "styrelsemedlemmar" och "systemansvarig". Utbildningarna kommer att hållas i nämnd ordning där omfattningen successivt ökar. Varje modul hålls vid mer än ett tillfälle så att fler ska beredas möjlighet att delta och/eller om man vill delta vid mer än ett tillfälle. Medlemsutbildning hålles den 6 och 8 oktober. Per-Arne Olsson är utsedd av styrelsen att göra systembytet/dataöverföringen samt ta fram en stomme för webbplatsinnehåll. Jennie Bejevik kommer att jobba med webbplatsen samt ta bilder från Bromölla med omnejd. Alla medlemmar välkomnas att komma med bilder, förslag på nyhetstexter eller motsvarande.