Ängelholm Rönne
RotaryKlubb

Nyhetsbrev 20/21

Möteslokal: Skolmuseet Hembygdsparken
Mötestid:Måndagar kl 07.30
Veckobrev: 2020-09-21
Vb skrivare: Marie Holmberg
Egen närvaro: 11 st. 
Gäster: 1gäst, Maria Rantzow
Kommande program: Johan Brink
Nästa veckas gästvärdar: Jenny Persson och Kenneth Olsson
Nästa veckas veckobrevskrivare: Pontus Möller
Minska klimatpåverkan - från projekt till resultat
Marianne Modalen
Presidenten informerade om:
• Distriktskonferensen i Växjö 23-25 oktober, vår klubb har två biljetter och är du intresserad kontakta Johan. Se programmet här
 
Gäst informerade om:
• Göran föreslog att vi skulle skicka in en artikel om vårt teaterprojekt i mars till tidningen Rotary Norden. Han börjar med att kontakta Charlotta om foton.
 
Föredragsreferat:
Marianne arbetar på Svenska Retursystem AB och där arbetar man aktivt med hållbarhetsprojekt inom områdena; transporter, energi, diskmedel, plast och vattenförbrukning. Inom transporter är målet att minska CO²-utsläppen successivt och att bli helt fossilfria 2025. Genom att ersätta lastbilstransport med tåg från Västerås till Duisburg minskade utsläppen med 240 ton CO². Marianne beskrev hur de arbetar i förbättringsteam enligt Kaizen-metoden och gav oss rådet att börja med små förbättringar som är enkla att genomföra, och att det ofta handlar om att identifiera hur man kan göra saker annorlunda.
Please add mailservice@clubrunner.ca to your safe sender list or address book.
To view our privacy policy, click here.
 
ClubRunner
102-2060 Winston Park Drive, Oakville, ON, L6H 5R7
ClubRunner Mobile