12
juni
2024
Halmstad Tre Hjärtan
Hotell Mårtenson
Storgatan 52
Halmstad,  30242
Sweden

Avslut Rotaryåret 23-24 samt överlämning till pågående president Stefan Driscoll