08
mar
2021
Perstorp

Sweden

Vad är viktigast: arv eller miljö? Det är en av den mänskliga biologins mest debatterade frågor. I sin senaste bok Blueprint går psykologen och beteendegenetikern Robert Plomin på djupet med just denna fråga och summerar många års forskning om genetik och sambandet med psykologiska egenskaper. Kommer vi att kunna förutse psykiska problem och styrkor med hjälp av DNA? Robert Plomin är med direkt från London och möter psykiatrikern och överläkaren Anders Hansen i ett samtal om arv, miljö och att skriva populärvetenskapligt. Programledare: Emma Frans, forskare och författare.  

 

Robert Plomin möter Anders Hansen - Bokmässan (bokmassan.se)