08
feb
2021
Perstorp

Sweden

Från Distriktskonferensen, Rundabordssamtal: 
Medverkande: Stefan Sintéus, polismästare i Malmö, Generalmajor Gunnar Karlson,tidigare chef för MUST, militära underrättelsetjänsten, Oscar Lindvall tullåklagare Malmö,
överdirektör Anders Kjaersgaard, Kustbevakningen, Karlskrona
samt Fredrik Råberg, TF gruppchef regionala ordningsgruppen ROG, Stockholm deltar i en inspelad intervju.