Contact: Per Wallenius
Fee:
120,00 kr
02
okt
2020
Hässleholm

Sweden
Föredragshållare är sjukhuschef Caroline Lindahl som kommer att prata om " Sommaren som gick och framtiden på Hässleholms sjukhus".
 
Max antal deltagare är 40 personer och anmälan görs till klubbmästare Sven-Inge Svensson genom SMS till 0761-71 70 74, så fort som möjligt men senast tisdag den 29 september kl 18.00.
Efter bekräftad anmälan betalas 120 kr för lunchen till Swishnummer 123 37 374 18.