Hej alla Rotarykamrater!

I fredags var det "fullsatt" (16 st utifrån FHM:s restriktioner) vid lunchmötet på Ordenshuset jämte två "digitala" deltagare. Härtill fick Johnny tacka nej till tre medlemmar som också ville komma. Nu får vi verkligen hoppas att restriktionerna är borta när vi rullar igång igen den 6 augusti efter sedvanligt sommaruppehåll i juli.
Hej alla Rotarykamrater!

I fredags var det "fullsatt" (16 st utifrån FHM:s restriktioner) vid lunchmötet på Ordenshuset jämte två "digitala" deltagare. Härtill fick Johnny tacka nej till tre medlemmar som också ville komma. Nu får vi verkligen hoppas att restriktionerna är borta när vi rullar igång igen den 6 augusti efter sedvanligt sommaruppehåll i juli.
 
Det var varmt och gott både ute och inomhus. Dagen till ära hade jag slips och kavaj. Det var ju examensdag för mig som president. Presidentskifte förpliktigar och inkommande presidenten, Magnus hade dagen till ära valt samma klädkoncept, så vi svettades ikapp.
 
Efter att vi alla avnjutit en god kyckling på lunchen, påbörjades presidentskiftet med att jag tackade alla i styrelsen för fint arbete under året. De belönades med vars ett presentkort att lösa in i stadens affärer. Härtill fick även ordföranden i IT-kommittén, Henrik och Sven i programkommittén ett presentkort för sina insatser under Rotaryåret.
 
Jag vill även passa på att tacka alla andra medlemmar som på olika sätt bidragit med insatser i klubben under året!
 
Själva presidentskiftet var i år covid-säkrat genom att jag på behörigt avstånd överlämnade kedjan och en presidentnål till Magnus, som i sin tur gav mig en past-presidentnål. Därefter var det Magnus tur att redovisa lite om kommande Rotaryår, styrelse, kommittéer och lite annat smått och gott!
 
Jag bifogar en bild från presidentskiftet nedan!
 
Mitt år som president (för andra gången) har varit speciellt med tanke på den pågående pandemin. Det har trots denna omständighet varit ett mycket intressant och givande år. Jag är glad för att vi kunde återstarta Rotarymötena den 7 augusti 2020 och hålla på till slutet av oktober med god närvaro vid våra möten, innan det var dags för att pausa våra fysiska möten. I mars påbörjade vi våra digitala möten och fr o m 4 juni blev det åter lunchmöten med restriktioner (inkl digitalt deltagande) på Ordenshuset.
 
Vi har hunnit genomföra en del aktiviteter under året trots pandemin. Jag bifogar min verksamhetsberättelse till detta avskedsbrev så kan ni läsa vad som hänt. Verksamhetsberättelsen är preliminär eftersom den inte hamnar i skarp läge förrän den 1 juli. Av verksamhetsberättelsen framgår bl a vilka nya medlemmar vi tagit in resp vilka som lämnat klubben. Jag vill i detta sammanhang nämna att vår mångårige medlem Nils Mårtensson begärt utträde ur vår klubb för transfer till Ängelholm Luntertun. Jag, å klubbens vägnar, vill framföra vårt tack till Nils för de insatser han bidragit med i klubben och önska honom lycka till på sin fortsatta Rotaryresa!
 
Nu vill jag passa på att önska er alla en riktigt skön sommar, så ses vi förhoppningsvis i augusti!
 
Jan-Inge