I måndags besökte samordnare Petra Malmberg från Fröknegårdsskolan vårt digitala möte. Hon berättade kort hur skolan arbetar med kompisstödjande verksamhet och utvecklingen kring att öka andelen elever med gymnasiebehörighet. Vår gemensamma förhoppning är att årets stipendium åter ska kunna delas ut under högtidliga former på skolavslutningen. Se föredraget här!