Tack Benny Persson för en mycket spännande och kuslig reseberättalse från Kambodja, i spåren av folkmorden. Vill du se hela föredraget med Benny Persson klicka på länken: https://www.youtube.com/watch?v=nVc_xqtYAQQ
 
"Bland kommunistiska regimers brott mot mänskligheten, står de röda khmerernas regim i Kambodja, åren 1975–1979, för de mest extrema. Enligt beräkningar dog mellan 1,5 och 1,7 miljoner människor, eller 20 procent av befolkningen, under de knappt fyra åren genom direkta avrättningar och svält orsakad av regimens politik. Befolkningen delades in i ”goda” och ”onda” kategorier, där de senare saknade rättigheter i det nya samhället. Grupper som inte ansågs ha någon plats i idealstaten – intellektuella, borgare, vissa etniska och nationella minoriteter – utsattes för förföljelser. Den kambodjanska regimen föredrog att mörda sina fiender snarare än att spärra in dem. Städerna tömdes på folk och regimen tvångsförflyttade miljoner människor dit den behagade.