Publicerad av Rolf Hörlin den 11 Jun 2024
Kristianstads Sim- & Livräddningssällskap är en simförening i Kristianstad. Var under flera år på 1970- och 1980-talet Sveriges mest framgångsrika simförening. Det var under ledning av Tommy Malmsten, simmare och på 1980-talet tränare i landslaget som framgångarna vanns.
 
 
KSLS
Anders Wendel tog över ordförandeskapet 2020
Klubben har 4 heltidsanställda och ett 50-60- tal visstidsanställda.
Utöver detta ca: 50 ideella.
Medlemsantalet är 1400 medlemmar.
Fyra os-simmare har haft sina rötter i Kristianstad simförening.
 
God hälsa och välbefinnande.
Vattnet är mycket viktigt, att man vågar åka båt, bada i poolen och gå vid stranden. Detta höjer livskvaliteten, säger Anders.
Utbildning är en stor del av KSLS verksamhet. Man satsar mellan  50-200 tusen per år med olika utbildningar.
 
Samhällsengagemang.
Klubben jobbar mycket med jämlikhet, man ger så många som möjligt gratis simskola.
Fredliga och inkluderande samhällen är ytterligare en viktig del av KSLS verksamhet.
Alla ungdomar från krigets Ukraina är välkomna utan kostnad. 400 unika individer kommer varje vecka.
 
Simning är livslångt, från babysim till pensionärssimning.
Det dör ca:100 st varje år.
Alkohol är inte boven inte heller båten och invandrare som man i allmänhet tror.
Anledningen är att vi tror att vi kan simma, vita män och kvinnor över 40 år är den stora delen av dödligheten i vatten.
 
Olika grenar inom klubben.
Konstsim, livräddning, masters, morgonbadarna, nationell och lokal idrottsutbildning, parasimning,
senior och motionssim, simskola för ca:400 barn, tävlings och 200 simmare tränar teknik, vattenpolo samt fysisk aktivitet på recept.
Till detta kommer tävlingar m.m.
 
Framtiden.
Anders talade lite om framtiden, det måste till en omorganisation av alla simföreningar, alla kan inte vara elit. Så samarbete är ett måste framöver. Det finns inte ekonomi för att klara alla anläggningar runt om i närområdet.
Simningen är den mest skonsamma idrotten, enligt Folksam.
KSLS söker samarbete med övriga idrottsklubbar för att träna skonsamt och effektivt.
 
Snart fyller KSLS 100 år och klubben växer snabbt. Målen är utstakade och vissa mål har redan uppfyllts
Om KSLS skall lyckas bli en stor simklubb på elitnivå igen, så efterlyser Anders en 50 meters bassäng.
Klubben har bra sponsorintäkter, där Malmsten är en stor givare.
 
Anders jobbar på Combitech AB. Det är ett bolag som ingår in Saab-koncernen. Anders kommer gärna tillbaka till oss för en närmare presentation av det företaget.   
Vi tackar Anders för ett utmärkt föredrag.